RSS

วิธีการเพาะเห็ดขอนดำ

  การเพาะเห็ดขอนดำ

อุปกรณ์ในการเหาะเห็ดขอนดำ

การเพาะเห็ดขอนขาวต้องเตรียมอุปกรณ์ในการเพาะ ดังนี้

1. ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 7”x13”

2. คอพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 นิ้ว

3. สาลี

4. ยางรัด

5. ถังนึ่งไม้อัดความดัน

6. มีด

7. ไม้ไผ่ 

8. บัวรดน้า

9. พลาสติกสีดาผืนใหญ่สาหรับคลุมโรงเรือน

10. ไพหญ้า

11. บัวรดน้า

วัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดขอนดำ

วัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดขอนขาว ได้แก่

1. หัวเชื้อเห็ดขอนดำ

2. ขี้เลื่อยแห้ง 100 กิโลกรัม

3. ราละเอียด 3 กิโลกรัม

4. น้า 50-55 กิโลกรัม

5. น้าตาลทราย 2 กิโลกรัม

6. ปูนขาว 1 กิโลกรัม

ขั้นตอนการเพาะเห็ดขอนดำ

การทาถุงก้อนเชื้อเห็ด

1. นาขี้เลื่อยมาผสมกับราละเอียด ปูนขาว น้าตาลทราย และน้า จากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันด้วยจอบหรือพลั่ว

2. บรรจุอาหารเพาะลงในถุงพลาสติกทนร้อน กดให้แน่น สูงประมาณ 2/3 ของถุง

3. รวบปากถุง สวมคอพลาสติก พับปากถุงลงมา ดึงให้ตึง รัดยางให้แน่น อุดด้วยสาลี หุ้มด้วยกระดาษหรือฝาครอบพลาสติก

4. นาไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 90-100 องศาเซลเซียส สม่าเสมอเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง จากนั้นทิ้งให้เย็น

5. นาถุงพลาสติกที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้วมาใส่เชื้อจากหัวเชื้อเห็ดที่เตรียมไว้ ถุงละประมาณ 5–10 เมล็ด โดยปฏิบัติในที่สะอาด ไม่มีลมโกรก เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคและแมลง

6. นาก้อนเห็ดไปวางในโรงเรือนหรือสถานที่สาหรับบ่มเส้นใย อุณหภูมิประมาณ 28-32 องศาเซลเซียส เพื่อให้เส้นใยเจริญ ประมาณ 20-30 วัน

7. เมื่อเส้นใยเห็ดเกินเต็มที่แล้ว เปิดจุกสาลีออกจากปากถุงทิ้งไว้ 1 วัน และในวันรุ่งขึ้นนาคอพลาสติกออก ทิ้งไว้อีก 1 วัน ในวันที่ 3 จึงใช้มีดตัดปากถุง

8. นาก้อนเห็ดเรียงเป็นชั้นๆ ไว้ในโรงเรือน รดน้าวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและบ่าย ประมาณ 3-5 วัน ก็สามารถเก็บเห็ดมารับประทานหรือจาหน่ายได

การบำรุงรักษาเห็ดขอนดำ

1. การให้น้าควรให้วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและบ่าย ที่ก้อนเชื้อและบริเวณโรงเรือนเพื่อรักษาความชื้นภายในโรงเรือนให้ได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์

2. ภายในโรงเรือนควรมีการถ่ายเทอากาศที่ดี

3. ไม่ควรเปิดเข้าออกโรงเรือนบ่อยเกินไป

4. ควรรักษาความสะอาดของผู้ปฏิบัติงานในโรงเรือนให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อป้องกันเชื้อโรคมารบกวนการเจริญเติบโตของเห็ด

การเก็บเห็ดขอนดำ

           การเก็บเห็ดขอนขาวควรเก็บในช่วงที่ดอกยังตูมอยู่โดยใช้มีดคมๆ ตัด โดยการเก็บผลผลิตสามารถทาได้วันละ 2 ครั้ง คือ เช้า-เย็น หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นแรกแล้วให้เก็บก้อนเชื้อไว้ในสภาพที่แห้ง จนกว่าจะต้องการให้เกิดดอกครั้งต่อไป และในโรงเรือนควรมีความชื้นประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เวลาพักถุงประมาณ 10-15 วัน ต่อรุ่น จะสามารถปิดให้ออกดอกและเก็บได้ประมาณ 5 รุ่น ภายในเวลา 3 เดือนการเก็บรักษาดอกเห็ดควรเก็บไว้ในที่ร่มเย็น มีการระบายไอน้าจากดอกเห็ดได้ดี วิธีที่ง่ายที่สุดคือ ห่อด้วยกระดาษหรือใส่ไว้ในถุงกระดาษและเก็บไว้ในตู้เย็น ในช่องแช่ผัก หากบรรจุในถุงพลาสติกก็ควรเจาะรูให้ไอระเหยออกไป

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: