RSS

ความเป็นมาของเห็ดรม

เห็ดรม หรือ เห็ดกระด้างดำ 

         เห็ดนางรมมีถิ่นกำเนิดแถบยุโรป มีการเจริญเติบโตได้ดีในไม้โอ๊ค (oak) เมเปิ้ล (maple)ไม้ท้อ (peach) ฯลฯ และสามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตอบอุ่น ต่อมาได้มีการทดลองเพาะเลี้ยงในไทย พบว่าสามารถปรับตัวเจริญได้ดีในไทยจนเป็นที่รู้จักกันดี เห็ดนางรมจัดเป็นเห็ดที่นิยมรับประทานกันมาก เป็นเห็ดที่มีสีขาวสะอาด และมีรสชาติหอมหวาน เนื้อไม่เหนียว 

            เห็ดลมหรือเห็ดกระด้างดำ อยู่ในสกุล Lentinus เป็นเห็ดขอนชนิดหนึ่งที่รับประทานได้ เห็ดลมมีจำหน่ายมากในปลายฤดูฝน และต้นฤดูหนาวทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ขายเก็บมาจากขอนไม้ในป่า เห็ดลมจัดว่าเป็นเห็ดมีเนื้อแห้งและเหนียวคล้ายหนัง ชาวบ้านจะเก็บเห็ดชนิดนี้ร้อยเป็นพวงมาลัย หรือขายปนกับผักที่ใช้ประกอบแกงแค ที่มีชื่อเสียงของภาคเหนือ

ชีววิยา และสัณฐานวิทยาของเห็ดรม(เห็ดกระด้างดำ)

การจำแนกเห็ดรม

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lentinus polychrous Berk.

ชื่อสามัญ ไม่มี

Subdivision Basidiomycotina

Class Hymenomycetes

Subclass Holobasidiomycetidae

Order Agaricales (Agarics)

Family Pleurotaceae (Tricholomataceae)

Genus Lentinus

Specie Polychrous

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

             ดอกเห็ดกระด้างมีลักษณะดอกเห็ดเป็นดอกเดียว มีโคนก้านดอกเล็ก ปลายดอกบานออกเป็นปากแตร หรือรูปกรวย ตรงกลางดอกเห็ดบุ๋มลึกลงไปเป็นรูปกรวย มีสีกากีหรือสีน้ำตาล มีขนละเอียดคล้ายกำมะหยี่ที่บริเวณด้านบนของดอกเห็ด ด้านล่างมีครีบหมวกเรียงเป็นรัศมีรอบก้าน และยาวขนานกับก้านดอกลงไปเกือบถึงโคนก้านดอก ดอกเห็ดด้านล่างมีซี่หมวกสีน้ำตาลเข้มกว่าด้านบน และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มปนแดง เมื่อดอกเห็ดแก่ขอบของหมวกเห็ดบางกว่าส่วนกลางเพราะครีบหมวกค่อย ๆเรียวเล็กเชื่อมติดกับขอบหมวก ครีบหมวกแคบบางและไม่ลึกเหมือนเห็ดอื่นๆ ทั่วไป ขอบหมวกจะโค้งงอเล็กน้อย หมวกเห็ดมีความกว้างประมาณ 5-10 ซม.ก้านดอกเห็ดสั้นแข็งแรงและเหนียว มีความกว้างประมาณ 0.5-1 ซม. ยาวประมาณ  1-2 ซม.ผิวเรียบและมีสีน้ำตาลอ่อน ก้านดอกมักจะอยู่ค่อนไปด้านใดด้านหนึ่งของกรวย ไม่อยู่ตรงกลางเลยทีเดียว เนื้อเห็ดค่อนข้างเหนียว เมื่อแก่เนื้อจะเหนียวมากขึ้นทำให้เก็บรักษาได้ง่าย

วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดกระด้าง

            กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร ได้ประสบความสำเร็จในการศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดชนิดนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2530 และสามารถอยู่ในระดับที่จะเป็นการค้าได้ ขั้นตอนและวิธีการเพาะคล้ายกับขั้นตอนการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกที่เพาะเลี้ยงเห็ดสกุลนางรม ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

1. การผลิตหัวเชื้อเห็ดบริสุทธิ์

2. การทำหัวเชื้อเห็ด

3. การเพาะเห็ด (ก้อนเชื้อ/เพาะในท่อนไม้)

4. การเปิดดอกและการเก็บเกี่ยว

ภายหลังการผลิตหัวเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ในอาหารวุ้น และการผลิตหัวเชื้อเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่างแล้วจะเป็นขั้นตอนในการผลิตก้อนเห็ด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเตรียมอาหาร อาจใช้สูตรใดสูตรหนึ่ง ดังนี้

สูตรที่ 1 ขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อน 100 กก.

รำละเอียด 3 กก.

น้ำตาลทราย 2 กก.

น้ำ 50-60 (%)

ผสมส่วนต่าง ๆ ทั้งหมดให้เข้ากัน ปรับความชื้นของส่วนผสมให้อยู่ระหว่าง 50-55% นำบรรจุ

ลงในถุงพลาสติกสำหรับเพาะเห็ดที่เป็นถุงร้อน ขนาด 6 x 12 นิ้ว หรือ 7 x 13 นิ้ว มีความหนา 0.10

มม. หรือเป็นขนาดอื่นก็ได้

สูตรที่ 2 ขี้เลื่อยไม้เบญจพรรณ 100 กก.

แอมโมเนียมซัลเฟต 1 กก.

ปูนขาว 1 กก.

             ผสมส่วนผสมทั้ง 3 ส่วน หมักกับน้ำนานประมาณ 2-3 เดือน แล้วนำไปผสมกับรำ 3 กก. น้ำตาลทราย 2 กก. และปรับความชื้นของส่วนผสมให้ได้ 50 – 55%นำวัสดุเพาะที่บรรจุในถุงเหล่านี้ไปนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในหม้อนึ่งความดัน 15 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว นาน 30 นาที หรือนึ่งในหม้อนึ่งลูกทุ่งที่อุณหภูมิ 85-100 ๐ซ นาน 2-3 ชม.เมื่อถุงพลาสติกเย็นนำเชื้อเห็ดกระด้างที่เจริญบนเมล็ดข้าวฟ่าง บรรจุลง 15-20 เมล็ด (ปลูกเชื้อ) แล้วนำไปบ่มเส้นใยในที่อุณหภูมิ 28-32๐ซ ถุงก้อนเห็ดที่หนัก 800-1,000กรัม จะใช้เวลาที่เส้นใยเจริญเต็มถุงในเวลา 30-35 วัน โดยเส้นใยเห็ดจะเริ่มเปลี่ยนสี จากสีขาวเป็นสีส้ม หรือสีสนิมเหล็กและเปลี่ยนเป็นสีดำในที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นระยะที่เห็ดกระด้างพร้อมที่จะเจริญเป็นดอกเห็ด รวมระยะเวลาการเจริญของเส้นใย จนให้ดอกประมาณ 80-90 วัน

การเปิดออก

            ในช่วงเส้นใยเห็ดเปลี่ยนเป็นสีดำ ควรนำถุงเห็ดไปเปิดในโรงเรือนเปิดดอกที่สามารถเก็บความชื้นไว้ได้ มีอุณหภูมิภายในโรงเรือนระหว่าง 24-30 ๐ซ ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70% มีการถ่ายเทอากาศดี การวางถุงเห็ดอาจวางบนชั้นหรือบนพื้นโรงเรือนโดยตรงก็ได้การเปิดดอกทำโดยถอดจุกสำลีออก พ่นน้ำเป็นฝอยบนถุงก้อนเชื้อและในบริเวณโรงเรือน วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น หากอากาศร้อนมากควรเพิ่มการให้น้ำบ่อยครั้งขึ้น หลังการเก็บผลผลิตรุ่นแรกแล้ว 7-10 วัน จะมีการสร้างดอกเห็ดรุ่นต่อไป

การเก็บดอกเห็ด

            หลังเกิดดอกเห็ดได้ 2-3 วัน หรือเส้นผ่าศูนย์กลางของหมวกเห็ดไม่เกิน 6 ซม. เริ่มเก็บดอกเห็ดได้ ผลผลิตเฉลี่ยต่อถุงจะได้ประมาณ 100-250 กรัม และจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเวลา 3-4 เดือนต้องใช้มีดคมๆ ตัด เพราะโคนก้านดอกเห็ดมีเส้นใยเหนียวมากการถนอมและการแปรรูปเห็ดใช้วิธีการตากแห้งจนกว่าดอกเห็ดจะแห้งสนิท ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน และหากต้องการให้คุณภาพเห็ดแห้งดีขึ้น ควรอบแห้งด้วยตู้อบโดยเริ่มจากอุณหภูมิ 30 ๐ซ. ก่อนแล้วเพิ่มอุณหภูมิไปจนถึง 60 ๐ซ. ภายในเวลา 10 ชม.

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: